Integritetspolicy

SARAH MILAN SWEDEN värnar om din personliga integritet. SARAH MILAN SWEDEN besökares och kunders förtroende är SARAH MILAN SWEDEN mest värdefulla tillgång och därför följer SARAH MILAN SWEDEN denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur SARAH MILAN SWEDEN samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot SARAH MILAN SWEDEN och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta SARAH MILAN SWEDEN om du har frågor om SARAH MILAN SWEDEN integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via SARAH MILAN SWEDEN hemsida SarahMilanSweden.com (”SarahMilanSweden.com”). Policyn gäller även för dig som registrerat dig som medlem för SARAH MILAN SWEDEN lojalitetsprogram (”SARAH MILAN SWEDEN”) samt i förekommande fall vid behandling av personuppgifter i fysisk butik.

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på SarahMilanSweden.com samt medlemsvillkor för SARAH MILAN SWEDEN.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Gold Enterprise AB, org.nr 559039-7732 (”Gold Enterprise AB”) med adress Box 358, 111 73 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Sarah Milan Sweden?
Personuppgifter som du har lämnat till SARAH MILAN SWEDEN: Du kan komma att ge SARAH MILAN SWEDEN information om dig själv när du använder SARAH MILAN SWEDEN tjänster såsom vid köp i någon av SARAH MILAN SWEDEN fysiska butiker, vid köp eller som besökare på SarahMilanSweden.com, vid medlemskap i SARAH MILAN SWEDEN eller när du kontaktar SARAH MILAN SWEDEN via SARAH MILAN SWEDEN Kundservice.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc; samt
 •  Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc

Personuppgifter som SARAH MILAN SWEDEN har samlat in om dig: SARAH MILAN SWEDEN samlar in personuppgifter om dig när du använder SARAH MILAN SWEDEN tjänster så som vid köp i någon av SARAH MILAN SWEDEN fysiska butiker, vid köp eller som besökare på SarahMilanSweden.com, vid medlemskap i SARAH MILAN SWEDEN eller när du kontaktar SARAH MILAN SWEDEN via SARAH MILAN SWEDEN Kundservice.

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på SarahMilanSweden.com genom sökningar och klick;
 • Information om öppnande e-post som SARAH MILAN SWEDEN skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från SARAH MILAN SWEDEN;
 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare;
 • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till SARAH MILAN SWEDEN Kundservice
 • Information om hur du använder SARAH MILAN SWEDEN tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;
 • Bild/videoinspelning från kamerabevakning

Personuppgifter som SARAH MILAN SWEDEN har samlat in från tredje part: I vissa fall använder SARAH MILAN SWEDEN personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper SARAH MILAN SWEDEN eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge SARAH MILAN SWEDEN information om vad som hände efter ett klick på en annons för att SARAH MILAN SWEDEN ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

För medlemmar med skyddad identitet görs inga postala utskick från SARAH MILAN SWEDEN. Om du har angett telefonnummer och e-postadress på Mina Sidor på SARAH MILAN SWEDEN hemsida kommer du dock fortfarande få kommunikation via e-post och sms. Inställningar för dessa utskick kan du själv anpassa genom att logga då in på Mina Sidor.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information SARAH MILAN SWEDEN har om dig, kontakta oss på info@35.158.243.82

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och SARAH MILAN SWEDEN tjänster;
 • För att kunna hantera ditt medlemskap och användarkonto i enlighet med medlemsvillkoren för SARAH MILAN SWEDEN och utskick som exempelvis bonuscheckar;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt medlemsvillkoren för SARAH MILAN SWEDEN;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt medlemsvillkoren för SARAH MILAN SWEDEN; samt
 • Genomföra analyser av uppgifter för att uppfylla SARAH MILAN SWEDEN åtaganden enligt medlemsvillkoren i SARAH MILAN SWEDEN

 För följande ändamål behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Om du inte är medlem i SARAH MILAN SWEDEN, för att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget
 • För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser genom t ex kamerabevakning i butik.

SARAH MILAN SWEDEN eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla SARAH MILAN SWEDEN tjänster relevanta varför SARAH MILAN SWEDEN behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för SARAH MILAN SWEDEN. SARAH MILAN SWEDEN berättigade intresse att kamerabevaka är att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder. Kamerabevakning sker endast i den omfattning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, exempelvis för närvarande Kamerabevakninglag (2018:1200).

Vidare behandlar SARAH MILAN SWEDEN ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till SARAH MILAN SWEDEN som behövs för det har SARAH MILAN SWEDEN inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla SARAH MILAN SWEDEN åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
SARAH MILAN SWEDEN kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna hantera SARAH MILAN SWEDEN och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar i SARAH MILAN SWEDEN.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. SARAH MILAN SWEDEN använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av SARAH MILAN SWEDEN kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. SARAH MILAN SWEDEN kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att SARAH MILAN SWEDEN säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan SARAH MILAN SWEDEN komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om SARAH MILAN SWEDEN eller en väsentlig del av SARAH MILAN SWEDEN tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om SARAH MILAN SWEDEN kunder komma att delas.

Vad SARAH MILAN SWEDEN inte kommer göra med dina personuppgifter: SARAH MILAN SWEDEN kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter?
SARAH MILAN SWEDEN och SARAH MILAN SWEDEN leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som SARAH MILAN SWEDEN har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta SARAH MILAN SWEDEN på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter?
SARAH MILAN SWEDEN behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När SARAH MILAN SWEDEN behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar SARAH MILAN SWEDEN data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall SARAH MILAN SWEDEN behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har SARAH MILAN SWEDEN rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. SARAH MILAN SWEDEN kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer SARAH MILAN SWEDEN att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar SARAH MILAN SWEDEN att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta SARAH MILAN SWEDEN Kundservice eller som medlem via Mina Sidor på SarahMilanSweden.com.

När du har registrerat dig som medlem i SARAH MILAN SWEDEN behandlar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos SARAH MILAN SWEDEN eller annars begär att SARAH MILAN SWEDEN ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i 30 dagar. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid som polisen har behov av materialet.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån SARAH MILAN SWEDEN är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar SARAH MILAN SWEDEN dina personuppgifter?
SARAH MILAN SWEDEN vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som SARAH MILAN SWEDEN behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som SARAH MILAN SWEDEN behandlar och för vilka ändamål SARAH MILAN SWEDEN använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot SARAH MILAN SWEDEN behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att SARAH MILAN SWEDEN måste spara personuppgifterna. För att SARAH MILAN SWEDEN ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste SARAH MILAN SWEDEN visa att SARAH MILAN SWEDEN berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till SARAH MILAN SWEDEN i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som SARAH MILAN SWEDEN vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. SARAH MILAN SWEDEN förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till SARAH MILAN SWEDEN framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende SARAH MILAN SWEDEN behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information SARAH MILAN SWEDEN har om dig: kontakta oss på info@35.158.243.82

SARAH MILAN SWEDEN användning av cookies och liknande tekniker
SARAH MILAN SWEDEN använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av SARAH MILAN SWEDEN tjänster. SARAH MILAN SWEDEN använder cookies på Sarah Milan Sweden.se och i SARAH MILAN SWEDEN tjänster. Här förklaras hur SARAH MILAN SWEDEN använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. SARAH MILAN SWEDEN använder sig av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos SARAH MILAN SWEDEN används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Användning av Google Analytics
Som ett led i SARAH MILAN SWEDEN marknadsföring analyserar SARAH MILAN SWEDEN information kring användandet av Sarah Milan Sweden.se och aktivitet på SARAH MILAN SWEDEN sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av SARAH MILAN SWEDEN produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av Sarah Milan Sweden.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder SARAH MILAN SWEDEN cookies?
De cookies SARAH MILAN SWEDEN använder förbättrar normalt sett de tjänster SARAH MILAN SWEDEN erbjuder dig. Några av SARAH MILAN SWEDEN tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. SARAH MILAN SWEDEN använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av SARAH MILAN SWEDEN tjänster. SARAH MILAN SWEDEN använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. SARAH MILAN SWEDEN använder även cookies som möjliggör för SARAH MILAN SWEDEN att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av SARAH MILAN SWEDEN tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn
SARAH MILAN SWEDEN förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på Sarah Milan Sweden.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.SarahMilanSweden.com/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till SARAH MILAN SWEDEN
Har du frågor rörande SARAH MILAN SWEDEN hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till SARAH MILAN SWEDEN hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta SARAH MILAN SWEDEN enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst som medlem logga in på Mina Sidor på Sarah Milan Sweden.se och avregistrera dig från utskick eller kontakta SARAH MILAN SWEDEN Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundservice
SARAH MILAN SWEDEN
Box 358
111 73 Stockholm

E-post: info@35.158.243.82
Telefon: 08-522 256 34
Webb: SarahMilanSweden.com/kontakt

***
Integritetspolicyn fastställdes av Sarah Milan Sweden den 9 juli 2020